Donateurs

De Wheme beschikt over ruim 250 donateurs die allemaal met een jaarlijkse financiële gift hun steentje bijdragen aan de instandhouding van ons Hallse verenigingsgebouw.


Wij kennen geen sponsoren en ontvangen ook geen subsidie.

Ondersteuning vanuit de plaatselijke gemeenschap is beslist noodzakelijk om op een zo gunstig en voordelig mogelijke manier onderdak te kunnen blijven bieden voor ons sociale dorpsleven.


Als u ons wilt steunen, word dan ook donateur.


Download het                                        ,  , vul het in en stuur het ons toe.


U kunt kiezen uit een bedrag van € 5,00, € 10,00 of € 15,00 per jaar, maar uiteraard is ieder ander bedrag ook welkom.


© Copyright. All Rights Reserved.