Over ons

In 1995 werd het toenmalige Groene Kruis gebouw aan de Dorpsstraat 37 in Hall verbouwd tot een nieuw onderkomen voor het Halls verenigingsleven.


Tot op dat moment hadden de verenigingen gebruik gemaakt van het tegenoverliggende kerkgebouw Pniël, maar door het ontbreken van de noodzakelijke voorzieningen en faciliteiten was verdere exploitatie van Pniël helaas niet langer haalbaar.


Op initiatief van de kerkenraad werd een speciale bouwcommissie samengesteld die er uiteindelijk in goede samenwerking met de Hallse verenigingen, de plaatselijke bevolking en de Gemeente Brummen in slaagde de plannen te realiseren.


Het bestaande wijkgebouw werd aangepast, er kwam een nieuwe grote zaal en op 11 november 1995 werd het nieuwe verenigingsgebouw officieel in gebruik genomen.


Het gebouw kreeg als naam “de Wheme”, een verwijzing naar de historische locatie van de oude pastorie die vroeger op deze plek stond.

“Weem” of “Wheme” is een oud-nederlands woord voor Pastorie.


In de jaren die volgden is de Wheme uitgegroeid tot hét centrum van het Halls verenigingsleven.

Soms vertrokken er huurders zoals de Peuterspeelzaal en de Zondagschool, maar er kwamen ook steeds nieuwe bij zoals de koersbalclub en de fitnessschool Fitt2Go.


De Stichting Gemeenschapsbelang Hall is als eigenaar verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de Wheme.

De Stichting heeft als belangrijkste doelstelling om in goede samenwerking met de plaatselijke bevolking en haar verenigingsleven en tegen betaalbare prijzen een onderdak te bieden aan de inwoners van Hall om activiteiten te organiseren, gezellig bij elkaar te zijn en elkaar te ontmoeten.


© Copyright. All Rights Reserved.