Bestuur

De exploitatie en het beheer van de Wheme valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Gemeenschapsbelang Hall.

 

Het bestuur van deze Stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse gebruikers van de Wheme. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

 

  • Lammert Hissink        (voorzitter)

tel.    06-10868581

mail:  info@dewhemehall.nl

 

  • Antoon Menkveld       (secretaris)

tel.     0313-651761

mail:  antoonmenkveld@live.nl

 

  • Gerda Hiddink            (penningmeester)

tel.     0313-653269

mail: hiddi017@planet.nl

 

  • Henk Wijnen                (algemeen)

 

  • John van Unen            (algemeen)

 

  • vacature                       (algemeen)

 

  • vacature                       (algemeen)

 

 

Algemeen aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken is de beheerder die in de woning boven het pand woont:


  • Edwin Hertgers

tel.    0313-651394 / 06-51748668

mail: wil_bobbink@hotmail.nl

© Copyright. All Rights Reserved.